неділя, 31 травня 2020 р.

Я - ДИТИНА, Я - ЛЮДИНА І ПРАВА МОЇ СВЯТІ: КНИЖКОВА ВИСТАВКА ОНЛАЙН ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

«Дитина – це майбутнє»
(В. Гюго)

В людській історії настало третє тисячоліття. Яким буде для нас 21-ше століття? Особливо це хвилює нас тому , що в цьому столітті будуть жити сьогоднішні діти. Наскільки вони готові до майбутнього життя?
Для того, щоб збудувати щасливе майбутнє ми повинні знати змалечку, що всі народи і всі люди рівні між собою і мають однакові права на нашій Землі.
Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права. Дитину жодним чином не можна прирівнювати до дорослої людини, в тому числі й у правових аспектах. Вона має бути забезпечена особливими правами, особливим захистом, які мають часовий вимір і спеціальне призначення. Дитина вже від народження має права людини. Але вона повинна мати ще й додаткові, особливі права. Це обумовлено її фізичною, розумовою, моральною та духовною незрілістю. Отже, права дитини – це певні спеціальні можливості, які необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості.
«Світовою конституцією прав дитини» називають Конвенцію про права дитини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. Зараз проблема дитинства є найголовнішою проблемою в усьому світі, бо діти – наше майбутнє. Сьогодні вже не достатньо просто змінювати світ в інтересах дітей, сьогодні вже йде мова про те, щоб змінювати світ разом з дітьми. Для цього треба надавати молоді можливість висловлювати свою думку і брати участь у прийнятті рішень, що торкаються їх життя. Настав час перейти від доброчинності стосовно дітей до визнання того, що дитина, як кожна людина, має власні права.
Про це інформує виставка відділу абонемента ПОУНБ ім. Котляревського, на якій представлені книги, які допоможуть дітям підвищити свою правову обізнаність і гідність, а дорослим переглянути своє ставлення до дитини як до особистості.

ПРЕДСТАВЛЕНІ КНИГИ МОЖНА ВЗЯТИ У ЗАЗНАЧЕНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПОУНБ ІМЕНІ 
І. П.  КОТЛЯРЕВСЬКОГО З 10 ЧЕРВНЯ.

67.9(4УКР)300
У 45
Україна. Конституція. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: подарункове видання для випускників серед. шк. 1998 р. - Київ : Українська правнича фундація, 1998. – 54 c/
Конституція України – основний закон, нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною цінністю. Конституція має найвищу силу і вплив на дію громадян. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до Конституції утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


67.5
К 64
Конвенція ООН про права дитини. - Київ : ПрінтІксПрес, 1999. - 32 с.

Це міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов’язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Складається з 54 статей, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20листопада 1989 р. Набрала чинності для України з 27 вересня 1991 р. Цей документ можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Примірник є у фонді відділу обслуговування користувачів.


67.9(4УКР)304.7я73
Ш 61
Шимон Світлана Іванівна. Сімейне право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. І. Шимон. - Київ : КНЕУ, 2005. - 162 с.

При підготовці цього посібника використано низку нормативно-правових актів України. Регулювання сімейних відносин здійснюється з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї, побудов сімейних відносин на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки, забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу сімейного права України.
Примірник є у фонді відділу обслуговування користувачів.


67.9(4УКР)300.3
З-18
Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини: Україна, 2011 рік  : версія, адаптована для дітей та підлітків. - К. : Б. в., 2011. - 38 с.

Ця книга – документ, який є важливим для всіх дітей та підлітків в Україні, оскільки впливає на дотримання прав кожної дитини. Заключні рекомендації написали для того, щоб допомогти Україні змінити на краще ситуацію, яка склалася із захистом прав дитини. На нього мають орієнтуватися всі без винятку установи і служби, які працюють з дітьми та для дітей.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


67.304.7
П 68

Права дитини: від витоків до сьогодення : збірник текстів, методичних та інформаційних матеріалів / Укл. Г. М. Лактіонова. - Київ : Либідь, 2002. - 279 с.

Це видання є одним із результатів проекту «Захист прав дитини як професія», що здійснювався Християнським дитячим фондом спільно з Академією педагогічних наук України впродовж 2000 р. за підтримки Делегації Європейської Комісії в Україні. Крім текстів відомих педагогів і мислителів минулого й сучасності, серед яких є й представники України, до збірника увійшли конкретні методичні напрацювання, що розкривають зміст Конвенції ООН про права дитини, інші документи й матеріали.

Примірник є  у відділі зберігання основного фонду.


67.9(4УКР)300.3
В 67

Волинець Людмила Михайлівна. Права дитини в Україні : Проблеми та перспективи / Л. М. Волинець ; Український ін-т соціологічних досліджень, Ін-т дитинства. - Київ : Логос, 2000. - 74 с.

У монографії на основі аналізу наукової літератури, міжнародних і нормативних документів, досліджуються процеси становлення норм Конвенції ООН про права дитини, узагальнюються дані про досягнуті успіхи, а також висвітлені труднощі, з якими стикається суспільство втілюючи у життя положення цього документу. Наводяться також дані соціологічних опитувань дітей та батьків.

Примірник є  у відділі зберігання основного фонду.

Також радимо прочитати статтю Людмили Михайлівни Волинець "Ситуація зі сферою захисту дітей в Україні наближається до критичної точки".


341
П 68

Права дитини : посібник для журналістів / Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Молодіжна громадська організація "Клуб "Компас", Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ). - К. : б. в., 2002. - 116 с.
Журналісти здавна виступають поборниками прав людини, привертаючи увагу до їх порушень і закликаючи уряди та інші владні структури дотримуватися їх. Ця книга – посібник вміщує не лише теоретичні матеріали, але й практичні поради і рекомендації з різних аспектів роботи журналістів по висвітленню теми прав дитини. Цей посібник допоможе не лише журналістам, а й усім іншим фахівцям, які працюють з дітьми, по-новому поглянути на Конвенції ООН про права дитини та роль і можливості засобів масової інформації у забезпеченні виконання її положень на теренах України.

Примірник є у фонді відділу обслуговування користувачів.


67.9(4УКР)300.3
Д 70

Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / Коаліція громадських організацій "Права дитини в Україні", Управління кримінальної міліції у справах дітей М-ва внутрішніх справ ; ред. С. Я. Буров. - Київ : АДЕФ-Україна, 2013. - 176 с.

Ця робота – результати моніторингу дотримання прав окремої групи дітей. Права дитини, яка перебуває в контакті із законом – досить складна тема. Тому, це видання буде корисним для дітей, яку перебувають в приймальниках – розподільниках та батьків або інших законних представників дітей, які мають доступ до цих закладів і разом з дітьми найоб’єктивніше оцінюють послуги дитячих закладів. Адже, насамперед, ці заклади створені для дітей, і якщо дитина десь оступилася, основна їх місія – допомогти їй повернутися до нормального життя.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


74.200.53я7
О-64

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі : навчально-методичний посібник / упоряд. Є. В. Дубровська. - 2-ге вид. - Київ : б. в., 2013. - 96 с.

Навчально-методичний посібник створений для поширення інформації про можливості системної тренінгової роботи з дітьми, батьками та педагогами задля подолання насильства над дітьми в школі. Посібник стане в нагоді вчителям, соціальним педагогам, психологам та іншим спеціалістам, які працюють безпосередньо з дітьми. Система тренінгів, що представлена у посібнику, випробувана в 20 пілотних школах при роботі з педагогічними колективами.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


67.9(4УКР)308
I -24
Іващенко Віта Олександрівна.Торгівля жінками та дітьми: кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби : монографія / В. О. Іващенко. - Київ : Атіка, 2004. - 112 с.

У монографії розглядається комплекс проблем теоретичного і практичного характеру, пов’язаних з розробленням організаційно-правових заходів боротьби з торгівлею жінками та дітьми. Аналізуються міжнародно-правові акти, призначені для боротьби з цим злочином, і встановлюється ступінь їхньої дієвості в національному законодавстві.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


четвер, 28 травня 2020 р.

ДУША ЛЮДИНИ СВІТЛА НАДЗВИЧАЙНО: ГОДИНА ДУХОВНОСТІ (ДО ХРИСТИЯНСЬКОГО СВЯТА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ)

Добрий  день, читачі нашого блогу! Запрошуємо до участі в годині духовності «Душа людини світла надзвичайно», яка присвячена Дню Святої Трійці.
Зовсім скоро християни православного обряду будуть відзначати це величне свято. Воно має давнє походження і поєднує в собі православні та язичницькі традиції. Тому й  година духовності, яку ми підготували, поєднує в собі інформацію про духовні і фольклорні витоки цього свята.
День Святої Трійці - одне з головних християнських свят, яке стверджує й оспівує триєдиність Всевишнього Бога: Бога Отця - Творця Неба і Землі, Бога Сина - Господа нашого Ісуса Христа, і Бога Духа Святого - Господа Животворчого, що від Отця походить.
День Святої Трійці ще називають Днем Зішестя Святого Духа, бо він святкується у день сходження Святого Духа на апостолівУ День Святої Трійці завершується пасхальний цикл свят. Святкування Дня Святої Трійці, подібно до свята Пасхи, з часом продовжується на цілий тиждень. У ІІІ столітті це свято стає загальновизнаним.
Напередодні великого християнського свята подбайте про свою духовність і ознайомтеся з оглядом літератури «Основи благочестя», який підготувала провідний бібліотекар відділу абонемента Олена Назаренко. Усі книги, про які йдеться в огляді є у фонді відділу абонемента. Також пропонуємо переглянути відео про святкове богослужіння, яке відбувалося у Володимирському соборі міста Києва у 2017 році.
Після цього ви матимете змогу послухати цікаву розповідь фольклористки Ксенії Підопригори про народні українські традиції святкування Трійці.

«Основи благочестя»: огляд духовної літератури

86.37-2
Б 59
Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту : із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена. - Москва: Вид. Московського патриархата, 1988. - 1524 с.

 У світі багато літератури, що висвітлює духовну тему, і перш за все це - Біблія - книга, відома кожному християнину, фундамент моральності людства. Біблія містить у собі тексти релігійного характеру, істину, відкриту Богом, і людський інтелект, і вся наша життєдіяльність знаходять в ній поживу та невичерпні багатства. Багато чого почерпнули з неї поезія та історія. Вона лягла в основу європейського мистецтва. Без неї Мікеланджело, Рембрандт, Ель Грено, Мозаїсти не тали б тими , ким ми захоплюємось тепер. На її грунті базується творчість Шекспіра, Расіна, Данте, Достоєвського…
Слово “Біблія” з грецької - книга (греки возили папірус з фінікійського міста Бібл). Це - книга книг, книга невичерпна, у якій сказано як про Бога так і про людину. Біблія поділяється на дві дуже нерівні за об'ємом частини - книги Старого і Нового Завіту. Саме слово “Завіт” - наказ, заповіт, даний нащадкам - безпосередньо підводить читача до таємничої діяльності, яка займає у Святому Письмі ключове місце. Йдеться про угоду між Богом і людиною, що сам Бог, утілившись, уклав з людиною через принесення самого себе в жертву - ця угода ще зветься Одкровенням. Кожна з двох основних частин Біблії складається з декількох книг, що, за вченням церкви, містять як правила життя (Норма), так і правила Віри (Канон), отже вони є канонічні, авторитетні, дають правила, є прикладом. Старий Завіт розповідає про участь Бога в житті єврейського народу до приходу  Ісуса Христа, а Новий Завіт дає відомості про життя вчення Христове. Першу частину Нового Завіту становить Євангеліє.. Тут розповідається про життя, смерть, воскресіння  Ісуса і провіщенням Благої звістки, яку приніс Він світові. Отже, Біблія - священна книга християн, це зібрання книг, ціла бібліотека. В ній є і  історія, і філософія, і наука, поезія та драма, бібліографічні дані і пророцтва. Читання біблії дає нам натхнення. Вона перекладена більш, ніж на  1200 мов, а щорічний продаж її екземплярів перевищує кількість проданих будь-яких інших книг. Душа людини знаходить у Біблії ту атмосферу, в якій вона може розправитися й розквітнуть.

86.37Кр
И 75
Иоанн Златоуст
Слава Богу за всё / Иоанн Златоуст ; Спасо-Преображенский Мгарский монастырь Полтавской епархии УПЦ. - Краматорск : Тираж-51, 2005. - 350 с.


Спасо-Преображенський Мгарський монастир УПЦ Полтавської Єпархії видав немало книг про життя великих старців-святителів, життя яких і донині є прикладом духовної чистоти. Вони склали серію “Листи про духовне життя”, і це перша книга з цієї серії. Святитель  Іоанн Златоусту (347-407 рр.), чиє праведне життя та богоугодні діяння вже багато сторіч є для християн дороговказом до спасіння та очищення душі. Запропонована збірка містить в собі листи, які Святитель писав у важкі дні свого вигнання в 404-407 рр. Листи приведені в хронологічній послідовності та в необхідних випадках супроводжені коментарями. Багато мудрих повчань залишив  Іоан Златоуст в своїх листах. Ось одне з них, дане нам через лист до одного з єпископів: “Ти оживив мене і порадував тим, що, повідомляючи печальні новини, додав до них вираз, який потрібно вживати для всіх випадковостей у житті, сказавши: Слава Богу за все! Хто його вживає, для того це величезна запорука недоторканності та радості серед всіляких небезпек. Не переставай же повторювати його завжди та навчай інших вживати його у різних випадках …”  
Ця надзвичайно цікава книга ілюстрована іконографічними та історичними матеріалами, і ви, ознайомившись з нею, не пошкодуєте! 

86.37Кр
Г 831
Григорий Богослов За страдания обещана награда  / Григорий Богослов ; Спасо-Преображенский Мгарский монастырь Полтавской епархии УПЦ. - Краматорск : Тираж-51, 2006. - 272 с.

Ще одна рекомендована нами книга з цієї серії Святитель Григорій Богослов «За страждання обіцяна винагорода». Григорій Богослов народився близько 329 р. поблизу Візантії у християнській родині, прожив важке, але світле, з любов'ю до Бога і людей життя. Святитель залишив після себе значний творчий доробок: слова, листи та вірші. З епістолярних праць до нас дійшло більше ніж 200 листів, які і представлені в рекомендованому збірнику. В цих листах він предстає як людина великої любові, чуйний, смиренний, невтомний захисник своїх підопічних перед великими цього світу. Володіючи великим даром красномовства, Святитель Григорій кожен свій лист перетворює у шедевр, який читаєш з задоволенням, в захваті від розуму, душі та епістолярного таланту цієї людини. Знайомство з цією книгою - очищення душі! 

86.372
П 825
Проснись, душа...: школа Православия для новоначальных: избранные советы и наставления святых отцов на все случаи жизни. - М. : Ковчег, 2007. - 448 с.

Дуже цікавою видається збірка вибраних настанов святих отців на всі випадки життя “Прокинься душа!” Важливими для духовного очищення видаються настанови: преподобних Єфрема Сирина “Як боротись з гріхами та помислами”, Серафима Саровського “Духовні настанови” та настанови оптинських старців “Що найважливіше в духовному житті”.
А відкривається ця збірка посланням, що стало відомим лише в кінці 19 ст., коли в бібліотеці одного з соборів було знайдено грецький рукопис, написаний в 1056 році, в якому серед інших послань було і те, що стало знаменитим на весь світ - “Вчення 12 апостолів”, яке намагається викласти найважливіші правила християнської духовності та християнського життя, як вчення Бога передане через  12 апостолів народам світу. Ця збірка з настановами святих є цінним дороговказом для тих, хто хоче долучитись до духовності.

86.37
М 51
Мень, Олександр. Син людський / О. Мень. - Львів: Монастир монахів студійськгого уставу, видавничий відділ "Свічадо", 1994. - 305 с.


Протоієрей Олександр Мень. Це ім'я не потребує коментарів, як і його широко відомий
твір “Син людський” (Мень О. Син людський. – Львів, 1994 - 305 с.) Добра, душевна
людина, проповідник, якого любили люди, за яким йшли, якому вірили… Його книга “Син людський” присвячена життю  Ісуса Христа, його стражданням за рід людський. Книга О. Меня особлива. Автор в ній говорить з читачем коротко і просто, мовою точною, зрозумілою. Ця, безумовно, талановита книга, написана з великою компетентністю, із серйозним урахуванням даних науки, ерудицією, яка ніде не гіпнотизує читача, але дає йому можливість розібратись-вона бере на себе роль провідниці до першоджерела - “Євангеліє” 

86.37
Т 13
Таємниця твоєї душі : вибрані християнські оповідання й притчі для сім'ї та школи / уклад. В. Семчук. - Нововолинськ : Мінотавр, 2004. - 416 с.

Зірка вибраних християнських оповідань для юнацтва, яка виникла, як пишуть її автори, сама по собі. Розпочавши працювати з молоддю, зрозуміли, що хорошої духовної літератури обмаль і більшість з того, що потрапляло до рук, було або безнадійно застарілим, або мало ефективним з точки зору виховання. Це змусило авторів опрацювати велику кількість виданьу пошуках тих перлинок, які спонукали б думати, постійно працювати над собою, над своїм духовним ростом. Збірка впорядкована незвично - як “духовні сходи”, які поступово ведуть молоду людину від найпростішого до найскладнішого. Ось її розділи: “Премудрість Божа”, “Милосердя твори”, “Не словом, а ділом”, “Пошана до батьків”, “Любов до ближнього” тощо. А на закінчення автори включили до збірки притчі, авторами яких є відомі особистості: В. Сухомлинський, Ч. Діккенс, О. Купрін, Е. Гофман тощо.
Ось кілька  з них.
“Пізнай себе” (Дж . Вортон)
Один молодий, грошовитий брокер із Уолл-Стріт познайомився з елегантною, дуже красивою артисткою, закохався в неї. Вони разом відвідували театри, кіно, кафе. Дівчина подобалась йому все більше, і він вирішив одружитись. Але, як людина обачлива, задумав перед шлюбом перевірити її минуле. З цією метою він найняв приватного детектива, але не назвав свого прізвища. “Зрештою, - міркував він, - перед таким важливим кроком, як одруження, мені необхідно перевірити докладно минуле моєї нареченої, щоб не тільки не потрапити в халепу, але й не кинути тінь на мою фірму”. Через деякий час отримав докладний звіт. У ньому повідомлялося, що дівчина має бездоганну репутацію, її минуле без будь-яких
плям і оточення теж поза сумнівом. “Єдиною темною плямою на її репутації - вказав у звіті детектив, - є факт, що останнім часом вона зустрічається з одним молодим брокером, який має дуже не привабливе минуле і спосіб ведення його справ на біржі
надто підозрілий”.

“Абрикосове дерево”
Юнаки спостерігали, як старий дідусь садив абрикосове дерево. Вони запитали старого: “Ви ще сподіваєтесь їсти з нього плоди?” На що старий відповів, спираючись на лопату: “Звісно, що ні. Але все життя я їв абрикоси з дерев, яких не садив. Мені достатньо того, що ці абрикоси будете їсти ви”.

“Кокосовий горіх”
 Мавпа, що сиділа на дереві жбурнула кокос у голову перехожому. Чоловік підняв його, випив молоко, з'їв горіх і зробив з шкаралупи миску”.

Уважно вдивимося в світ, в якому живемо. Як гарно і мудро він створений. У ньому панують неперевершена краса, гармонія і спокій. Квітам Творець дав красу і ніжний запах, птахам - крила, щоб вони могли полинути в небо. Людину ж - своє найдосконаліше творіння - він зробив схожою на Себе. Він дав нам розум, щоб ми збагнули своє високе християнське призначення, дав серце, щоб ми любили Бога і ближнього, сіяли навколо себе добро. А найбільший скарб, яким Господь наділивлюдей - це душа. І, сподіваємося, що книги, які вам були запропоновані, допоможуть у виборі вірного шляху на важкій життєвій дорозі. Відкриють незвідані таємниці людського буття!!!


Богослужіння у День Святої Трійці (Володимирський собор, 2017)


Трійця, П`ятидесятниця, Зелена неділя: від давніх часів до сьогодення. Слухайте у програмі "Голос фольклориста” від дослідниці українського фольклору Ксенії Підопригори.


середа, 27 травня 2020 р.

СКАЖИ ЦИГАРКАМ - НІ !!! АБО ЯК РОЗВИНУТІ КРАЇНИ БОРЮТЬСЯ З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ

Добрий день, шановні  читачі нашого блогу! Відділ абонемента продовжує поширювати інформацію про шкоду тютюнопаління. Пропонуємо переглянути відео, котре розповідає про світовий досвід боротьби з тютюнопалінням.


четвер, 21 травня 2020 р.

ПАЛИТИ - ЗДОРОВ'Ю ШКОДИТИ: КНИЖКОВА ВИСТАВКА-ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БЕЗ ТЮТЮНУ

Книжкова виставка-застереженя "Палити - здоров'ю шкодити" стоворена з метою інформаційної підтримки Цілей сталого розвитку в Україні.


З ІСТОРІЇ ТЮТЮНОПАЛІННЯ

Під час експедицій Колумба до Південої Америи індіанці дарували іспанцям тютюнове листя, яке використовувалися ними для куріння, жування та як лікарський засіб. Сам Колумб не оцінив цю рослину, а ось один з його моряків Родеріго де Перез запозичив у місцевого населення звичку палити, після чого  став першою  жертвою тютюнопаління в Європі.
Всесвітня організація охорони здоров’я у 1988 році оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World  No-Tobacco Day). Перед світовою спільнотою було поставлено завдання домогтися того, щоб в XXI столітті проблема тютюнопаління зникла. XXI століття настало, але проблема не зникла. Боротьба з нікотином триває.
Куріння справедливо називають епідемією, яка не припиняється. До середини минулого століття тютюн вживали переважно чоловіки. У наступні десятиліття до цього чоловічого захоплення  почали приєднуватися жінки, молоді люди, підлітки і навіть діти.
Дослідження в багатьох країнах засвідчили, що куріння значно помолодшало і темп росту вживання тютюну дівчатами швидше, ніж у юнаків. Підчас опитування тільки 7% курців вказали на те, що вони можуть обійтися без цигарки. Для решти цигарка – насущна потреба, і якщо позбавити їх цього задоволення, то у них змінюється навіть психіка: вони стають агресивними, роздратованими, нервовими.
Головним діючим складником тютюну є нікотин. Цей алкалоїд уперше в чистому вигляді виділили німецькі вчені 1828 року. У хімічному чистому вигляді нікотин виглядає як прозора, масляна речовина з пекучим присмаком. Саме такий смак відчуває курець, коли докурює недопалок де осідає нікотин. У фільтрі цигарки нагромаджується така кількість нікотину, якої досить, щоб убити мишу. Нікотин – надзвичайно сильна отрута, він діє на нервову, серцево-судинну та дихальну системи, систему травлення.
Відомий випадок (США), коли один молодий чоловік на конкурсі випалив 60 цигарок, а після того замість нагороди   помер, а інші учасники конкурсу були доставлені в лікарню в тяжкому стані.
З’явився новий термін – «хвороби курців». Медичні дослідження засвідчили, що із 205 людей, що померли від інфаркту у віці 44 роки, тільки 2 не курили. Ще куріння призводить до такої страшної хвороби, як гангрена ніг. Особливої  шкоди завдає нікотин жіночому організмові. Жінки-курці рано старіють, у них псується колір обличчя, грубішає голос.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в світі від «хвороб курців» щороку передчасно помирають більше, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання наркотиків, або від СНІД.
Кинути палити нелегко. Відомо, що нікотин викликає сильну залежність, і всі ми знаємо людей, які спробували кинути, але всього лише через кілька місяців знову почали курити. Це є проблемою для всіх нас, і ми повинні шукати шляхи її вирішення, тому що збільшення числа тих, хто кинув палити є ключовим фактором зниження прогнозованого рівня смертності від куріння.
Бережіть красу та здоров’я і не тільки 31 травня у Всесвітній день без тютюну.  Дотримуйтеся здорового способу життя.  Хай щастить!

МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВО БЕЗ ТЮТЮНУ


 51.204.0я722
          Є 35

Єжова Ольга ОлександрівнаЗдоровий спосіб життя : навчальний посібник для студентів професійно-технічних навчальних закладів  О. О. Єжова. – Суми : Університетська книга, 2010. – 126 с.

В цій книзі розглянуто сучасні проблеми, що стосуються здоров’я людини та її способу життя. Зокрема приділяється увага таким питанням як паління, його шкідливий вплив на організм, особливо для молоді.
Про шкоду паління ми знаємо з дитячих років.
Та чи відомо вам що:
- тютюновий дим містить близько 400 різних хімічних речовин, серед яких нікотин та чадний газ;
- нікотин викликає залежність, тому паління – токсикоманія;
- паління має негативні наслідки, серед яких погіршення зовнішнього вигляду,  великий ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи (інфаркт, інсульт), злоякісних пухлин (рак), хронічних захворювань легень (бронхіт) тощо;
- паління негативно впливає і на тих, хто перебуває поряд та вдихає тютюновий дим.
Незважаючи на такі гіркі наслідки паління, кількість хворих спричинених вживанням тютюну зростає з кожним роком.
Ця книга адресована учнівській молоді. Може бути  корисна  для викладачів, вихователів і батьків.
На заняттях спецкурсу «Здоровий спосіб життя» молодь ознайомиться з елементами та особливостями здорового способу життя, життєвими навичками, що сприяють збереженню, зміцненню і формуванню здоров’я та допомагають досягти заповітних мрій.


51.204.0я2
В 152
Валеология  : справочник школьника / сост. С. Н. Заготова. – Донецк : БАО, 1998. – 440 с.

Саме дорогоцінне в людини – це здоров’я. Його не можна купити ні за які гроші. Але сформувати і зберегти зможе кожний із нас. Здоровий спосіб життя – це одна з основних умов зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я.
В розділі рекомендованого нами видання «Небезпечна дорога» йде мова про вплив нікотину на організм підлітків. Нікотин – це сильна отрута, яка негативно діє на нервову систему, органи травлення та серцево-судинну систему. Смерть від нікотину може наступити тоді, коли підліток викурить півпачки цигарок. Куріння негативно впливає на жіночий організм. Жінки  які курять рано старіють і багато з них не можуть мати здорових дітей. Тютюн згубно  діє на вагітних жінок.
В книзі даються поради як позбутися цієї шкідливої звички. Ваша сила волі – все в наших руках.


54.194.49
Д 291


Деларю Владимир Владимирович. Губительная сигарета / В. В. Деларю. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1987.  76 с.

«Тютюн курити – здоров’я губити», « Курити – собі шкодити» – ці вирази знають всі, але мільйони людей, на жаль, курять, не замислюючись про шкідливі наслідки. Адже куріння породжує багато захворювань в людини і навіть викликають алергію.
Тютюновий дим після викурювання 20 сигарет містить 369 мл. чадного газу. За добу серце курця робить близько 10-15 тис. зайвих скорочень. Доведено, що одна викурена цигарка піднімає тиск.
В книзі автори розповідають про шкідливість паління для жінок ( жінки-курці становлять четверту частину населення).
Важливо знати, що тютюновий дим дуже шкідливий не тільки  для курців, а й оточуючих.


54.194.49
Р 15
Радбиль Оскар Самойлович. Курение : монография  / О. С. Радбиль,  Ю. М. Комаров. – Москва : Медицина, 1988. – 157 с.

В монографії зібрані результати вітчизняних та зарубіжних досліджень в галузі тютюнопаління. В книзі аналізується і оцінюється стан тютюнопаління в різних країнах, даються рекомендації, які можна застосувати в програмах  боротьби з цією шкідливою звичкою. Ці рекомендації можуть бути застосовані в різних організаціях, школах, лікувально-профілактичних закладах, а також в сім’ях. В монографії досліджуються проблеми: куріння і злоякісних пухлини; куріння та вагітності; куріння в дитячому та підлітковому віці.

ЦИГАРКА – ВОРОГ, ЗБРОЯ ПРОТИ НЕЇ – ВОЛЯ

54.194.49
З-143

Загородний  Евгений Степанович.  Легкие способы бросить курить : для интеллектуалов (и тем, кто не смог бросить курить по Карру) / Е. С. Загородний. –  Винница : Brain Capital, 2007. – 224 с.

Автор в книзі  вдало  використав методику нейролінгвістичного програмування: як кинути палити двома способами: бліцкриг – швидко кинути палити та шаттеринг-метод. Також в книзі описується 20 додаткових терапій в подоланні тютюнової незалежності.
Наукові дослідження показали, що люди, які починають курити в підлітковому віці (а їх більше 70% ) і курять 30 і більше років помирають на 20-30 років раніше, ніж ті, що не курять. Одна цигарка скорочує життя на 48 хвилин! Якщо викурить 20 цигарок на добу, то з доби можна викреслити 16 годин життя.
 Прочитавши цю книгу, ви   чітко усвідомите всі мінуси паління.


51.1(2)592
С 272
Сделай выбор! : Профилактика подросткового курения в вопросах и советах. – Москва : Здоровье, 2008. – 32 с.

Багато батьків занепокоєні тим, що їхні діти закурять або вже курять, але не знають як запобігти шкідливій звичці. У рекомендованій нами книзі  поради щодо запобігання курінню батькам  дають наркологи та психологи.
Що примушує підлітків починати палити?  Цікавість, бажання бути дорослими, лідерство, а найбільше  реклама тютюну. Саме в це мають знати батьки. Найкращий приклад для своєї дитини  – вони самі. Уважний батько завжди знайде таланти у своєї дитини, допоможе їх розвивати. Це можуть бути різноманітні захоплення: спорт чи мистецтво або просто подорожі по улюбленим куточкам країни.


54.194.49
Б 903

Будь собой! : Профилактика подросткового курения в вопросах и ответах. – Москва : Здоровье, 2006. – 32 с.

В цій книзі даються практичні рекомендації психологів, вчителів, як правильно розповісти підліткам про шкідливість тютюнопаління. Саме вміння  вибрати правильний підхід до дітей: повага  їх поглядів та рішень.
Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся, що потрібно робити якщо дитина почала палити.

Шановні користувачі бібліотеки!  Ці книги ви зможете прочитати  на абонементі після закінчення карантину.

 Про шкідливість тютюну ви можете також дізнатися з онлайн-публікацій.