неділю, 31 травня 2020 р.

Я - ДИТИНА, Я - ЛЮДИНА І ПРАВА МОЇ СВЯТІ: КНИЖКОВА ВИСТАВКА ОНЛАЙН ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

«Дитина – це майбутнє»
(В. Гюго)

В людській історії настало третє тисячоліття. Яким буде для нас 21-ше століття? Особливо це хвилює нас тому , що в цьому столітті будуть жити сьогоднішні діти. Наскільки вони готові до майбутнього життя?
Для того, щоб збудувати щасливе майбутнє ми повинні знати змалечку, що всі народи і всі люди рівні між собою і мають однакові права на нашій Землі.
Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права. Дитину жодним чином не можна прирівнювати до дорослої людини, в тому числі й у правових аспектах. Вона має бути забезпечена особливими правами, особливим захистом, які мають часовий вимір і спеціальне призначення. Дитина вже від народження має права людини. Але вона повинна мати ще й додаткові, особливі права. Це обумовлено її фізичною, розумовою, моральною та духовною незрілістю. Отже, права дитини – це певні спеціальні можливості, які необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості.
«Світовою конституцією прав дитини» називають Конвенцію про права дитини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. Зараз проблема дитинства є найголовнішою проблемою в усьому світі, бо діти – наше майбутнє. Сьогодні вже не достатньо просто змінювати світ в інтересах дітей, сьогодні вже йде мова про те, щоб змінювати світ разом з дітьми. Для цього треба надавати молоді можливість висловлювати свою думку і брати участь у прийнятті рішень, що торкаються їх життя. Настав час перейти від доброчинності стосовно дітей до визнання того, що дитина, як кожна людина, має власні права.
Про це інформує виставка відділу абонемента ПОУНБ ім. Котляревського, на якій представлені книги, які допоможуть дітям підвищити свою правову обізнаність і гідність, а дорослим переглянути своє ставлення до дитини як до особистості.

ПРЕДСТАВЛЕНІ КНИГИ МОЖНА ВЗЯТИ У ЗАЗНАЧЕНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПОУНБ ІМЕНІ 
І. П.  КОТЛЯРЕВСЬКОГО З 10 ЧЕРВНЯ.

67.9(4УКР)300
У 45
Україна. Конституція. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: подарункове видання для випускників серед. шк. 1998 р. - Київ : Українська правнича фундація, 1998. – 54 c/
Конституція України – основний закон, нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною цінністю. Конституція має найвищу силу і вплив на дію громадян. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до Конституції утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


67.5
К 64
Конвенція ООН про права дитини. - Київ : ПрінтІксПрес, 1999. - 32 с.

Це міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов’язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Складається з 54 статей, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20листопада 1989 р. Набрала чинності для України з 27 вересня 1991 р. Цей документ можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Примірник є у фонді відділу обслуговування користувачів.


67.9(4УКР)304.7я73
Ш 61
Шимон Світлана Іванівна. Сімейне право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / С. І. Шимон. - Київ : КНЕУ, 2005. - 162 с.

При підготовці цього посібника використано низку нормативно-правових актів України. Регулювання сімейних відносин здійснюється з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї, побудов сімейних відносин на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки, забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу сімейного права України.
Примірник є у фонді відділу обслуговування користувачів.


67.9(4УКР)300.3
З-18
Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини: Україна, 2011 рік  : версія, адаптована для дітей та підлітків. - К. : Б. в., 2011. - 38 с.

Ця книга – документ, який є важливим для всіх дітей та підлітків в Україні, оскільки впливає на дотримання прав кожної дитини. Заключні рекомендації написали для того, щоб допомогти Україні змінити на краще ситуацію, яка склалася із захистом прав дитини. На нього мають орієнтуватися всі без винятку установи і служби, які працюють з дітьми та для дітей.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


67.304.7
П 68

Права дитини: від витоків до сьогодення : збірник текстів, методичних та інформаційних матеріалів / Укл. Г. М. Лактіонова. - Київ : Либідь, 2002. - 279 с.

Це видання є одним із результатів проекту «Захист прав дитини як професія», що здійснювався Християнським дитячим фондом спільно з Академією педагогічних наук України впродовж 2000 р. за підтримки Делегації Європейської Комісії в Україні. Крім текстів відомих педагогів і мислителів минулого й сучасності, серед яких є й представники України, до збірника увійшли конкретні методичні напрацювання, що розкривають зміст Конвенції ООН про права дитини, інші документи й матеріали.

Примірник є  у відділі зберігання основного фонду.


67.9(4УКР)300.3
В 67

Волинець Людмила Михайлівна. Права дитини в Україні : Проблеми та перспективи / Л. М. Волинець ; Український ін-т соціологічних досліджень, Ін-т дитинства. - Київ : Логос, 2000. - 74 с.

У монографії на основі аналізу наукової літератури, міжнародних і нормативних документів, досліджуються процеси становлення норм Конвенції ООН про права дитини, узагальнюються дані про досягнуті успіхи, а також висвітлені труднощі, з якими стикається суспільство втілюючи у життя положення цього документу. Наводяться також дані соціологічних опитувань дітей та батьків.

Примірник є  у відділі зберігання основного фонду.

Також радимо прочитати статтю Людмили Михайлівни Волинець "Ситуація зі сферою захисту дітей в Україні наближається до критичної точки".


341
П 68

Права дитини : посібник для журналістів / Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Молодіжна громадська організація "Клуб "Компас", Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ). - К. : б. в., 2002. - 116 с.
Журналісти здавна виступають поборниками прав людини, привертаючи увагу до їх порушень і закликаючи уряди та інші владні структури дотримуватися їх. Ця книга – посібник вміщує не лише теоретичні матеріали, але й практичні поради і рекомендації з різних аспектів роботи журналістів по висвітленню теми прав дитини. Цей посібник допоможе не лише журналістам, а й усім іншим фахівцям, які працюють з дітьми, по-новому поглянути на Конвенції ООН про права дитини та роль і можливості засобів масової інформації у забезпеченні виконання її положень на теренах України.

Примірник є у фонді відділу обслуговування користувачів.


67.9(4УКР)300.3
Д 70

Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / Коаліція громадських організацій "Права дитини в Україні", Управління кримінальної міліції у справах дітей М-ва внутрішніх справ ; ред. С. Я. Буров. - Київ : АДЕФ-Україна, 2013. - 176 с.

Ця робота – результати моніторингу дотримання прав окремої групи дітей. Права дитини, яка перебуває в контакті із законом – досить складна тема. Тому, це видання буде корисним для дітей, яку перебувають в приймальниках – розподільниках та батьків або інших законних представників дітей, які мають доступ до цих закладів і разом з дітьми найоб’єктивніше оцінюють послуги дитячих закладів. Адже, насамперед, ці заклади створені для дітей, і якщо дитина десь оступилася, основна їх місія – допомогти їй повернутися до нормального життя.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


74.200.53я7
О-64

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі : навчально-методичний посібник / упоряд. Є. В. Дубровська. - 2-ге вид. - Київ : б. в., 2013. - 96 с.

Навчально-методичний посібник створений для поширення інформації про можливості системної тренінгової роботи з дітьми, батьками та педагогами задля подолання насильства над дітьми в школі. Посібник стане в нагоді вчителям, соціальним педагогам, психологам та іншим спеціалістам, які працюють безпосередньо з дітьми. Система тренінгів, що представлена у посібнику, випробувана в 20 пілотних школах при роботі з педагогічними колективами.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


67.9(4УКР)308
I -24
Іващенко Віта Олександрівна.Торгівля жінками та дітьми: кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби : монографія / В. О. Іващенко. - Київ : Атіка, 2004. - 112 с.

У монографії розглядається комплекс проблем теоретичного і практичного характеру, пов’язаних з розробленням організаційно-правових заходів боротьби з торгівлею жінками та дітьми. Аналізуються міжнародно-правові акти, призначені для боротьби з цим злочином, і встановлюється ступінь їхньої дієвості в національному законодавстві.

Примірник є у фонді  відділу абонемента.


Немає коментарів:

Дописати коментар